Actualiteit

Meer Info over LiveRental 

Apple Watch en de professionele mogelijkheden


Het belang van tactiele tablets in bedrijven

Van een publiek fenomeen naar een bedrijfsfenomeen


Tablets … naar een nieuwe vorm van onderwijs

80% van de Nederlanders staat positief tegenover tablets op school


Consumer Electronic Show (CES) 2016 stelt ons de laatste ‘connected innovations’ voor

De alom befaamde CES 2016 die in Las Vegas wordt gehouden, heeft met de laatste innovaties op de markt eens te meer zijn beloften waargemaakt.