Tablets … naar een nieuwe vorm van onderwijs

Zontag, 08 Mei 2016

80% van de Nederlanders staat positief tegenover tablets op school

Tablets … naar een nieuwe vorm van onderwijs

80% van de Nederlanders staat positief tegenover tablets op school en is van mening dat het gebruik van deze nieuwe digitale tools in een schoolomgeving nuttig kan zijn voor het leerproces van kinderen.

Vooral de middelbare school zou geschikt zijn voor een algemeen gebruik van tablets, gevolgd door hoge- en lagere scholen.

Het meest voor de hand liggende voordeel is vooral het pragmatische nut van tablets, gecombineerd met een stuk lichtere boekentassen. Door iPads of tablets kunnen de lessen van de leraar ook aantrekkelijker worden gemaakt. Dit “ludieke” aspect van leren op tablet is een belangrijk argument zowel voor de leraar als voor de leerling. De interactiviteit en de snelheid van de digitale technologieën zorgen voor een betere verdieping tot de cursus en een onmiddellijke correctie; gemakkelijker voorbereidingswerk en tijdwinst voor de leraar.

Er stelt zich wel een probleem, namelijk de vrees voor het verdwijnen van boeken door de te grote blootstelling van de kinderen aan schermen … Deze vrees bevestigt eens te meer hoe gehecht de Nederlanders wel zijn aan de cultuur van gedrukte boeken, ondanks de stijging van het aantal computers in de gezinnen.

Intelligent initiatief in de Randstad

In Nederland werd een aanbesteding uitgeschreven voor bedrijven, gespecialiseerd in het verhuren van digitale tablets voor 2000 middelbare scholieren. Het bedrijf dat de aanbesteding binnen haalde zal voor elke leerling een Ordi60 voorzien, inclusief de installatie van interactieve digitale tablets, een tablet voor on-line-ondersteuning en een educatief portaal. Elke leerling krijgt de beschikking over een 8-inch-tablet met Android 4.2, een dual core processor, een Wi-Fi-verbinding, Bluetooth en twee camera’s. Verder bevat de tablet een antivirusprogramma, snelkoppelingen naar pedagogische websites en de institutionele website van de onderwijsinstelling.

En elders in de wereld …

Ook in Thailand zijn tablets verschenen in het onderwijs. De overheid biedt er 850.000 scholieren de beschikking over een tablet om hun sterk bekritiseerd schoolsysteem te verbeteren. Tegen eind 2014 moeten 13 miljoen leerlingen de beschikking hebben over een tablet en de overheid is van plan deze snel verouderende tools om de twee jaar te vervangen.

Oplossingen voor de financiering

Verschillende ondernemingen bieden vandaag financieringsprogramma’s zodat onderwijsinstellingen gemakkelijker toestellen kunnen aankopen. Vaak is huren op lange termijn met upgrades ook een oplossing voor scholen, daar ze op deze manier gelijktijdige financiering krijgen voor verschillende producten, zoals bijvoorbeeld computers, iPads, tablets…

Het hele proces voor de aanschaf en het gebruik van informaticamateriaal zal voor de instellingen en het onderwijssysteem ongetwijfeld vele maanden in beslag nemen. Daarom kunnen ze ook opteren voor het huren van een iPad op korte termijn. Ze kunnen deze tablets dan opnemen in hun programma voor specifieke leeractiviteiten waarvoor een ludieke en ingenieuze tool aangewezen is.