Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

LiveRental

 


ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt in dit artikel de identiteit van de verschillende betrokken partijen bij de totstandkoming en opvolging ervan verduidelijkt.

De website First Rental wordt uitgegeven door:

LiveRental BV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op het volgende adres: Keizergracht 241, 1016 EA Amsterdam, en ingeschreven bij het volgende register: 63768984

Telefoon: 085 88 83 508

E-mailadres: info@liverental.nl