Digitalisering in bedrijven

Maandag, 09 November 2020

Digitalisering in bedrijven

De digitale transformatie is een onvermijdelijke verschuiving voor bedrijven. De bijdrage van de digitalisering is onmiskenbaar: vlottere communicatie, optimalisatie van processen, vereenvoudiging van back-ups en databeveiliging, om maar een paar voordelen te noemen. Voor degenen die de digitale draai hebben genomen, hebben we het nu over intelligente bedrijven of industrieën. Om deze naam te verdienen moet het bedrijf al zijn diensten digitaliseren en aanpassen om een wereldwijde symbiose te creëren.

Wat zijn de investeringen en transformaties die het bedrijf moet doen?

Het eerste wat we moeten doen is zoveel mogelijk bestaande processen digitaliseren. Het digitale moet eerst worden geoptimaliseerd voordat het mogelijk is om te creëren. Zo zijn bijvoorbeeld online facturering, e-commerce of cloud-opslag de eerste stappen naar digitalisering.

Als de processen eenmaal gedigitaliseerd zijn, ontstaan er bijna vanzelf nieuwe mogelijkheden, die het aanbod uitbreiden met bijvoorbeeld toegang tot nieuwe diensten en producten of het aanboren van nieuwe markten. Zonder het bedrijfsmodel van het bedrijf te veranderen, zal het nodig zijn om de bedrijven die nu worden blootgesteld aan digitale tools en processen te heroverwegen.

Sommige bedrijven gaan zelfs zover dat ze hun activiteitensector aanpassen door hun manier van werken te heroverwegen, zoals bij de inkomende marketing.

De digitale ontwikkeling moet transversaal zijn en de interne en externe polen van het bedrijf met elkaar verbinden. Als u bijvoorbeeld de informatie van uw klanten in een digitale CRM verwerkt, is het interessant dat deze laatste toegang heeft tot een digitaal platform om te voorkomen dat de informatie moet worden getransformeerd. Ook als u intern een papierloos beleid opzet, zal het nodig zijn om het extern toe te passen om de geloofwaardigheid, consistentie en efficiëntie te vergroten.

De opkomst van de digitalisering heeft ook nieuwe problemen op de voorgrond geplaatst. Digitale technologie is niet altijd gemakkelijk te begrijpen en het opzetten ervan vereist vaardigheden die moeten worden gecentraliseerd binnen een team van deskundigen. Dit team moet worden aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf, d.w.z. het moet in staat zijn de instrumenten te gebruiken, de resultaten te analyseren en vooral de nieuwe technologieën te vinden die het in staat stellen deze te verbeteren. Tijdens een belangrijke inzet kan het advies van een digitaal bureau nuttig zijn om uw team te begeleiden en een specifieke aanwerving te vermijden. Deze stap is de laatste voordat je meer moet investeren voor de groei.

In dit fase heeft u alles wat mogelijk is in digitale vorm gegoten, is uw interne en externe communicatie soepel, heeft u snel toegang tot de resultaten van uw bedrijf (verkoop, marketing, HR, enz...) en heeft u een team dat klaar staat om aan innovatieprojecten mee te werken.

Voor de nieuwe digitale oplossingen die worden ingevoerd, zullen nieuwe media moeten worden aangeschaft om ze te kunnen exploiteren. Met een vloot van smartphones, tablets of zelfs laptops hebben uw verkoop- of marketingafdelingen gemakkelijk toegang tot interne digitale platforms.

Deze interne digitale mutatie moet bij elk van uw handelingen extern worden gevonden. Veel bedrijven hebben al de stap gezet naar het digitaliseren van seminars of conventies, point-of-sale-promoties op een schap, het markeren van inhoud op een stand met behulp van touch-technologie, enz.


Om uw kosten te verlagen en te profiteren van machines die zijn aangepast aan uw behoeften, kunt u overwegen om uw apparatuur te huren. LiveRental biedt u verschillende assortimenten van producten te huur aan en in grote hoeveelheden. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste innovaties en tegelijkertijd uw personeel te trainen in het gebruik van nieuwe tools.